Autiwerking
klik op deze afbeelding voor meer informatie...
Algemeen

* Binnen onze school krijgen de kinderen met een diagnose ASS de kans hun kennis te
    verrijken en hun talenten te ontplooien via integratie binnen de klaswerking

* We bieden tijd en ruimte om met zelfvertrouwen te groeien en zich voldoende weerbaar te
   maken

* Onze missie is de ontwikkeling van kinderen met ASS maximaal te stimuleren en hun
    integratie te bevorderen

* Binnen de individuele handelingsplanning vinden wij de stem van de ouders en                     
    betrokken instanties erg belangrijk en zetten we sterk in op overleg met alle betrokken
    partijen

Concreet

* Georganiseerde speelplaatsmomenten met een activiteitenaanbod

* Mogelijkheid tot rustmomenten:  binnen blijven tijdens de speeltijd, eten met een beperkt
    aantal leerlingen in een kleine eetzaal,…

* Aandacht voor sociale vaardigheden zowel in de klas als binnen het ruimere
    schoolgebeuren

* Visualiseren van ruimtes, werk- en lesmateriaal

* Prikkelarme werkruimtes

* Kennismakingsdagen voor kandidaat leerlingen

* Individueel dagschema/weekschema

* Begeleiding door een interne ASS-coördinator
terug?  klik op het logo