Schoolvisie

We zijn een zorgzame school voor buitengewoon onderwijs. We bieden enerzijds een
begeleiding op maat aan kinderen met specifieke leerbehoeftes (basisaanbod) in het
lager onderwijs.

Anderzijds leggen we onze focus op de ondersteuning van kinderen met een emotionele-of gedragsstoornis (type 3). We richten dit in zowel voor kleuters als voor lagere schoolkinderen.

Onze campus situeert zich in een groene omgeving waar kinderen de tijd en ruimte
krijgen om met zelfvertrouwen te groeien en zich voldoende weerbaar te maken.
Ouders en andere betrokkenen zijn voor ons co-begeleiders in dit proces. Samen
met hen gaan we op zoek naar oplossingen voor problemen die zich dagdagelijks stellen.

We hebben extra aandacht voor milieu op school, een gezonde levensstijl en beweging.

We bieden tevens een veilige speel -en leeromgeving waar kinderen zich ten
volle kunnen ontwikkelen.
Visie
terug?  klik op het logo