Pijlers
De pijlers van Lentekind


     1) Een school, een thuis

         Wij willen dat onze school: de gebouwen, speelplaats, klassen, knus en gezellig 
         ogen. De school moet een warme sfeer 4 uitstralen waar ouders, leerkrachten en
         vooral onze kinderen zich goed in hun vel voelen. Een klein ‘paradijs’ , een
         gezellige thuis moet een school zijn. Een onderwijsinstelling mag niet
         alleen een leerschool zijn, maar ook en vooral een leefschool.


     2) Geloven in jezelf

          Wij streven de totale ontplooiing van het kind na. Wij gaan samen met het ganse
          schoolteam op zoek naar de mogelijkheden, de talenten van elk kind. Door
          voortdurend onze leerlingen positief te bekrachtigen en hen voldoende te
          stimuleren om de uitdaging aan te gaan, verleggen zij voortdurend hun grenzen.
          Het kind staat centraal in dit proces. Door hen zoveel mogelijk aan bod te laten
          komen, eigen keuzes te laten maken en te laten participeren, stippelen zij zelf
          onder onze begeleiding hun verdere toekomst uit.


     3) Onderwijs op maat van het kind

          Binnen onze school is elk kind uniek met hun specifieke behoeften en noden.
          Aan de hand van specifieke hulpvragen formuleren wij concrete doelstellingen om
          aan deze noden te werken. Op deze manier stemmen wij ons onderwijs af op elk
          individu. Via differentiatie, compensatie en extra ondersteuning door het ganse
          team trachten wij hieraan tegemoet te komen.


     4) Verdraagzaamheid

          Wij willen kinderen leren denken met een open geest. Zonder vooroordelen, maar
          met belangstelling en respect voor het ‘anders’ zijn. Anders qua: geslacht,
          handicap, cultuur, huiskleur, godsdienst en politieke mening. Onze schoolpoorten
          staan open voor IEDEREEN (pluralisme), alsook verwachten wij van onze kinderen,
          hun ouders en ons hele schoolteam dezelfde ingesteldheid.


     5) Liefde voor het vak

          Leerkrachten die door en door houden van hun werk, doen dat werk ook
          automatisch goed. Zo’n leerkrachten hebben een positieve invloed op hun
          leerlingen. Het zijn mensen die de volgende eigenschappen bezitten:
          arbeidsethiek, volharding, medeleven, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid,
          vriendschap, moed, trouw, geloof en eerlijkheid … maar vooral niet te vergeten:
          ENTHOUSIASME.

          Onderwijzen, kennis overdragen, opvoeden, lesgeven is een gave en een roeping.
          Wie zijn werk vreugdevol doet, is enthousiast en dat werkt aanstekelijk.


     6) Beweging / sport / gezonde levensstijl

          We streven naar ‘meer beweging op school’, gegroeid uit een opmerkelijke
          achteruitgang van de algemene gezondheidstoestand van onze leerlingen. De dag
          van vandaag kijken kinderen meer tv, 4 spelen ze meer computerspelletjes en zijn
          ze minder actief bezig met het actief ‘buiten spelen’.

          Hiermee verbonden zijn de voedingsgewoontes die de kinderen tegenwoordig
          aangeleerd krijgen. Kant en klare maaltijden, ongezonde tussendoortjes, liters
          gesuikerde frisdranken: het wordt hen dagelijks langs alle kanten opgedrongen
          de media. Als ouders en als leerkrachten krijgen wij meer en meer de taak om de
          leerlingen bewust te maken van het belang om ‘gezond’ door het leven te gaan.
          We organiseren tal van sport- en bewegingsactiviteiten en besteden ruimschoots
          aandacht aan gezonde voeding.


     7) Natuur / MOS

          Vanwege een toenemende vervreemding van de mens ten opzichte van de natuur,
          is deze pijler binnen onze school heel belangrijk. Respect voor de natuur kan je
          pas bijbrengen als die natuur niet alleen verkend, maar ook beleefd wordt. Deze
          vertrouwdheid met de natuur gebeurt best zo vroeg mogelijk. Onze school wil dat
          kinderen leven in harmonie met geest, lichaam en natuur. Wij streven na om onze
          kinderen meer milieubewust te maken.
terug?  klik op het logo