Onze troeven...

Een onderwijstraject
vertrekkende vanuit de noden en de talenten van uw kind

Ervaringsgericht leren in kleinere klasgroepen

Individueel leertempo

Ondersteuning door een multidisciplinair team

Focus op sociaal-emotionele ontwikkeling

Gevarieerd aanbod aan activiteiten
(dans, zang,sport)

Groene omgeving

Zorgzame school









 
Basisschool voor buitengewoon onderwijs









Type Basisaanbod
voor lagere schoolkinderen


GO! BuBaO Lentekind


Directie
Corine Steps
directie.lentekind@ringscholen.be
0473/43.49.34

Adres

Karel Keymolenstraat 35 B
1750 Lennik

Telefoon
02/532.51.16
      
Email
bubao.lentekind@ringscholen.be
www.facebook.com/bubao.lentekind





 
CLB De Ring

Directie
An Vermander
an.vermander@g-o.be
02/356.38.58

Adres

Willamekaai 19
1500 Halle

Telefoon
02/356.38.58

Email
Email: clb.halle@g-o.be
Type 3
                 voor kleuters en lagere
      schoolkinderen



 
Wanneer uw kind nood heeft aan extra zorg die in het gewoon onderwijs moeilijk haalbaar is, willen wij hieraan tegemoet komen.
Er wordt gewerkt in kleinere klasgroepen.
We bieden gespecialiseerde begeleiding aan door ons multidisciplinair team (logopedisten, kinesist, orthopedagogen).
Elk kind volgt zijn individuele leertraject.
Samen gaan we op zoek naar de talenten en sterktes van elk kind.


De sociaal-emotionele ontwikkeling van elk
kind staat bij ons centraal.
We besteden extra aandacht aan sociale vaardigheden.
Via een gevarieerd activiteitenaanbod binnen en buiten de klas gaan we op zoek naar de talenten van elk kind.
Gespecialiseerde begeleiding door een orthopedagoog en psycholoog.
Gestructureerde en prikkelarme leeromgeving
Mogelijkheid tot rustmomenten (rustige eet - en speelzone, chill-out ruimte).
Elke held heeft zijn talent!!!